Kamera wewnętrzna Wi-Fi - Pan & Tilt

Alarmy wykrywania ruchu, przesuwanie kamery w górę i w dół, w lewo i w prawo oraz prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym, dzięki naszej wewnętrznej kamerze Wi-Fi Pan & Tilt.