Aktualizacja serwera aplikacji Yale View

W ramach naszego zobowiązania do ciągłego doskonalenia oprogramowania, będziemy przeprowadzać konserwację systemu w dniu 23 marca 2020 roku, w godzinach od 1:30 do 8:30.

Aplikacja i serwer będą w trybie offline przez pierwsze dwie godziny (od 1:30 do 3:30):

- W tym czasie Państwa urządzenie(a) będzie(będą) nadal działać lokalnie (zapis na kartach SD i dyskach twardych nie zostanie przerwany)

- W tym okresie urządzenie(a) będzie (będą) w stanie offline, ale automatycznie połączy się ponownie z serwerem po zakończeniu.

Po zakończeniu:

- Zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się do aplikacji

- Nie będziesz mógł zmienić zdjęcia okładki urządzenia, ale naprawimy to w następnej aktualizacji aplikacji

 

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji, inaczej możesz nie mieć dostępu do swojego systemu.