Alarmy bezprzewodowe

Instalacja i konfiguracja

Co oznaczają świecące diody LED w mojej centralce alarmu (Smart Hub)?

Górna dioda (najbliżej logo Yale) świecąca na zielono oznacza prawidłowe połączenie z internetem za pomocą kabla. Jeśli dioda się nie świeci to znaczy, że nie ma sygnału internetowego w podłączonym kablu lub kabel internetowy nie został podłączony.

Środkowa dioda świecąca na żółto oznacza, że nie ma połączenia centralki z serwerem aplikacji. Jeśli dioda się nie świeci to znaczy, że połączenie z serwerem aplikacji jest prawidłowe.

Dolna dioda (najdalej logo Yale) świecąca na czerwono oznacza, że alarm został aktywowany. Jeśli dioda miga na czerwono oznacza to, że została aktywowana strefa alarmu (częściowe uzbrojenie alarmu). Jeśli dioda się nie świeci to znaczy, że alarm jest nieaktywny (rozbrojony).

Czy centralka alarmu (Smart Hub) musi być zamocowana na ścianie czy może stać w dowolnym miejscu?

Centralka alarmu może być montowana na ścianie za pomocą specjalnego uchwytu (załączony w zestawie) jak i może prawidłowo pracować stojąc w dowolnym miejscu np. na półce, komodzie itp. Ważne aby miejsce pracy centralki buło suche, czyste, nie narażone na wysokie i niskie temperatury oraz nasłonecznienie. Nie należy ustawiać centralki na podłodze ze względu na ryzyko podeptania i zniszczenia.

Jaką aplikację muszę zainstalować?

Do obsługi alrmu potrzebna jest aplikacja Yale Smart Living Home - dostępna dla platformy Android (Google Play) oraz iOS (App Store). Instalacja aplikacji i jej użytkowanie jest całkowicie bezpłatne.

Jak mogę zainstalować mój Alarm bezprzewodowy Yale Smart Home?

Zestaw Yale Smart Home Alarms jest dostarczany z komponentami wstępnie sparowanymi ze Smart Hub - centralką alarmu. Dzięki temu rozwiązaniu instalacja systemu jest niezwykle szybka i prosta. Dzięki bezpiecznej technologii bezprzewodowej montaż komponentów nie wymaga kucia ścian i uszkadzania elementów wykończenia wnętrz bądź prowadzenia po ścianach nieestetycznych kabli. Szcegółowe informacje dostępne są w instrukcji obsługi załączonej do opakowania. Można też pobrać instrukcję ze strony yalelock.pl lub skorzystać z uinstrukcji video na youtube.com (w języku angielskim)

Użytkowanie

Mam zwierzę domowe. Czy jest prawdopodobne, że uruchomią mój alarm, jeśli tak, jak można temu zaradzić?

Jest możliwe, że aktywność zwierząt domowych spowoduje uruchomienie alarmu.

Aby temu zapobiec należy zastować czujnik ruchu przyjazny zwierzętom Yale, który komunikuje się z centralką alarmu bezprzewodowo a jego konfiguracja jest prosta i szybka. Urzadzenie uruchamia alarm w momencie wykrycia ruchu w jego zasięgu z pominięciem ruchu zwierząt, których masa nie przekracza 25kg. Należy pamiętać, że zwierzęta, kóre wspinają się na meble będą wzbudzały alarm - w takim przypadku do ochrony pomieszczenia należy użyć czujnika drzwi/okna i zabezpieczyć wszystkie wejścia.

Czujnik ruchu Yale współpracuje z wszystkimi alarmami Yale.

Czy mogę zastosować czujniki w garażu lub pomiesczeniu gospodarczym poza domem?

Tak. Jest możliwe użycie komponentów alarmu w innych budynkach niż budynek, w którym znajduje się centralka alarmu. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie komponenty muszą znajdować się w zasięgu sygnału bezprzewodowego, który ograniczony jest do 30 metrów. Ściany zewnętrzne budynków (szczególnie żelbetonowe) mogą znacząco ograniczać zasięg sygnału. Przed zamontowaniem czujników na stałe należy wykonać próby łączności z centralką alarmu.

Zamierzam zainstalować czujnik okienny w pokoju dziecka na dole. Czy mogę zaprogramować alarm, aby zawsze sygnalizował otwarte okno?

Tak. Istnieje możliwość aktywowania powiadomień z dowolnego czujnika niezależnie od tego, czy alarm jest uzbrojony czy rozbrojony. Po zmianie odpowiednich ustawień centralka będzie wysyłała powiadomienie do aplikacji za każdym razem, gdy dany czujnik zadziała (na przykład wykryje ruch lub otwarcie drzwi czy okna).

Chciałbym aktywować mój alarm Yale w nocy tylko dla piętra domu. Jakie ustawienia muszę zaprogramować dla czujników na górze?

System alarmowy Yale Smart Living Home daje możliwość uzbrajania alarmu dla części budynku. Wszystkie zainstalowane i sparowane z centralką alarmu czyjniki i urządzenia można w kazdym momencie podzielić na dwie, dowolnie definiowane strefy. Wystarczy w aplikacji na smartfona Yale Smart Living Home otworzyć menu "Ustawiena", następnie "Urządzenia". Następnie z listy urządzeń wybrać żądany czujnik i zmienić dla niego ustawienia dla pełnego i częściowego uzbrojenia alarmu. Na przykład czujnik drzwi/okna można ustawić jako aktywny dla pełnego uzbrojenia alarmu i jednocześnie nieaktywny dla uzbrojenia częściowego - takie ustawienie w aplikacji jest nazwane "Pominięcię domu".

Czy czerwone światło będzie stale migać na moim czujniku ruchu?

NIe. Dioda kontrolna czujniak ruchu będzie świecić (migać przez około 2s) tylko w następujących przypadkach:

- wykrycie ruchu

- słabe baterie

- aktywacja czujnika zerwania

- w trakcie automatycznego testu.

W trybie czuwania (kiedy alarm jest uzbrojony) oraz gdy alarm jest rozbrojony dioda kontrolna jest nieaktywna

Jaki jest maksymalny zasięg wykrywania ruchu przez czujnik ruchu?

Maksymalny zasięg wykrywania ruchu przez czujnik to około 8m przy założeniu, że czujnik jest prawidłowo zamontowany (wyskokość 1,9m - 2m) i nie jest skierowany na źródło ciepła.

Na jakiej wysokości należy zamontować czujniki ruchu aby działały prawidłowo?

Czujniki należy montować na wysokości 1,9m - 2,00m. Należy pamiętać, żeby czujnik nie był skierowany na źródło ciepła gdyź może to utrudniać pracę czujnika i skutkować niewłąściwą reakcją na wykrycie ruchu.

Jak często muszę wymieniać baterie w moim systemie alarmowym?

Żywotność baterii w poszczegónych elementach alarmu jest różna i zależy od czynników takich jak:
- częstotliowść pracy (wykrywania zdarzeń),
- technologia łączności bezprzewodowej (2,4 GHz dla kamer i 868 MHz dla pozostałych komponentów),
- lokalizacja czujnika (np. pomieszczenia nieogrzewane).

Wszystkie komponenty posiadają funkcję powiadamiania o słabych bateriach (migająca dioda kontrolna).

Jak jest zasilana syrena zewnętrzna?

Syrena zewnętrzna jest zasilana bateriami (4xAA 1,5V).

Jak głośna jest syrena zewnętrzna w decybelach?

Syrena zewnętrzna emituje sygnał o wartości 104 dB. W przypadku syreny wewnętrznej syreny jest to 94 dB.

Jak długo syrena alarmu będzie emitować sygnał po uruchomieniu?

Syrena będzie emitować sygnał 4 lub 10 minut w zależności od ustawienia przez użytkownika. Po upływie tego czasu system automatycznie zostanie ponownie uzbrojony.

Jakie akcesoria mogę dodać?

Możesz dodać akcesoria przeznaczone do alarmów Yale sterowanych smartfonem. Pełna oferta akcesoriów dostępna jest na stronie yalelock.pl

Ile akcesoriów można połączyć z centralką alarmu?

Możesz mieć w sumie 20 urządzeń a w ramach tych 20 do sześciu urządzeń inteligentnych, tj. Kamer z czujnikiem ruchu,kamer wideo z czujnikiem ruchu i przełączników zasilania.

Jak zostanie wyświetlony alert, jeśli alarm zostanie uruchomiony?

Możesz wybrać sposób, w jaki chcesz być ostrzegany. Opcje obejmują alerty e-mail lub alerty tekstowe, a także powiadomienia za pośrednictwem aplikacji.

Co się stanie, jeśli Internet przestanie działać?

Alarm nie będzie mógł być obsługiwany zdalnie i nie będzie przesyłał alertów, jednak wszystkie ustawienia pozostaną i można będzie sterować alarmem za pomocą klawiatury. Alarm pozostanie w stanie, w jakim był przed utratą Internetu. To znaczy. jeśli alarm był "uzbrojony", pozostanie "uzbrojony".

Czy mogę dodać więcej niż jedną syrenę do mojego inteligentnego alarmu?

Tak, możesz. Aby dodać dwie syreny do SR3200 / 3400 musisz użyć Smart Living Home App i postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Najpierw muszisz usunąć wszystkie syreny już połączone, z poziomu aplikacji.

  1. Wyłącz obie syreny, zdejmij pokrywę baterii i wyjmij jedną baterię z każdej syreny, odczekaj 1 minutę.
  2. Zamontuj syreny i pozostaw dostępny wyłącznik.
  3. Upewnij się, że wszystkie cztery przełączniki DIP są wyłączone.
  4. Włącz zasilanie syren po czym usłyszysz sygnał dźwiękowy i zamigają trzy diody LED.
  5. Teraz w aplikacji upewnij się, że jesteś w menu urządzeń i kliknij na "uaktywnij tryb uczenia się" (pojawi się komunikat na ekranie mówiący, że tryb uczenia się aktywowany)
  6. Naciśnij przycisk uczenia się na syrenie - usłyszysz sygnał dźwiękowy z centralki alarmu i z syreny, a na ekranie zostanie wyświetlony syrena (dodaj nazwę i lokalizację)
  7. Wykonaj kroki 5 i 6 dla drugiej syreny (podaj nazwę syreny i lokalizację)

Testowanie:

Obie syreny powinny teraz pokazywać się na liście urządzeń - można dostosować ustawienai bez aktywowania alarmu.

Należy w ustawieniach urządzeń włączyć obejście dla obusyren i uzbroić system, pozostawić na dwie minuty, a następnie przejść przed czujnikiem ruchu i aktywować alarm.

Po aktywowaniu alarmu
syrena wbudowania w centralce alarmu będzie emitowała sygnał alarmowy przez około 30 sekund, co jest normalne.

Jak zresetować kod klawiatury?

Jeśli kod klawiatury zostanie przypadkowo zapomniany, można go przywrócić do fabrycznej wartości domyślnej (0000), wykonując następujące kroki:

  1. Odkręć dwie śruby obudowy klawiatury i zdejmij tylną pokrywę (najpierw należy wyłączyć sabotaż). Zlokalizuj i usuń baterie.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny "4" i nie puszczaj go do ponownego włożenia baterii.
  3. Przykręć obudowę klawiatury i ponownie sparuj klawiaturę z systemem.
Czy mogę zmienić kod PIN klawiatury?

Domyślny kod PIN to 1234. Możesz wybrać do sześciu zestawów czterocyfrowych kodów dla sześciu różnych użytkowników za pomocą aplikacji, wybierając "Ustawienia", następnie "Ustawienia alarmów", następnie "Użytkownicy" a następnie "Ustawienia kodu PIN klawiatury" i postępując zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Czy mogę dodać nowego użytkownika do systemu?

Tak, możesz dodać użytkowników za pośrednictwem aplikacji w ustawieniach konta.

Rozwiązywanie problemów

Mam zainstalowany w drzwiach wejściowych czujnik otwarcia drzwi. Dlaczego mój alarm uruchamia się natychmiast po wejściu bez wystarczającego czasu, aby dostać się do klawiatury?

Czujnik drzwi/okna w drzwiach wejściowych musi być zaprogramowana jako "wejście". Proszę sprawdzić ustawienie czujnika w aplikacji w menu "Urządzenia", w razie potrzeby zmienić ustawienia i przetestować.

Mam problem z parowaniem czujników ruchu z centralką alarmu, co mogę zrobić?

Poczekaj, aż czerwone światło przestanie migać, 30 sekund po włożeniu baterii naciśnij przycisk testu. Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij i włóż baterie detektora i powtórz procedurę "uczenia się".

Nie widzę wszystkich moich urządzeń w aplikacji, np. kamery z czujnikiem ruchu.

Przejdź do "ustawień" w aplikacji i przejdź do "Informacje o systemie", a następnie naciśnij i przytrzymaj "Spis SMS", aż zobaczysz opcję odświeżania panelu (na dole listy opcji). Kliknij to i zaczekaj na ponowną synchronizację.

Moja kamera z czujnikiem ruchu może się sparować z centralką alarmu.

Proszę wyjąć baterie i zaczekać jedną minutę. Następnie proszę włożyć ponownie baterie i włączyć tryb uczenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania kamery z czujnikiem ruchu przez 10 sekund, aż lamka kontrolna LED czujnika zacznie migać. Przytrzymaj jeszcze przez pięć sekund, a następnie zobaczysz, że aparat pojawia się jako urządzenie w ustawieniach urządzenia w aplikacji.

Moja centralka alarmu nie łączy się z Internetem.

Proszę wyłączyć centralkę łącznie z zapasową baterią. Następnie zrestartuj modem i zrestartuj router.

Nie otrzymuję SMS-ów z powiadomieniami.

Prosimy o e-mail na adres biuro@assaabloy.com z adresem e-mail i numerem telefonu- dział obsługi klienta dokona aktualizacji.

Ciągle tracę kontrolę nad systemem.

Prosimy o e-mail na adres biuro@assaabloy.com z adresem e-mail i numerem telefonu- dział obsługi klienta dokona aktualizacji.

Moja syrena zewnętrzna emituje czasem sygnał alarmowy, ale na panelu sterowania nie ma żadnych komunikatów. Jaki jest tego powód?

Problem ten jest zazwyczaj spowodowany złym położeniem zewnętrznej syreny i będzie się pogłębiał podczas złej pogody, na przykład w okresach silnego wiatru i burz. Proszę zastosować solidną, gładką i wodoodporną podkładkę pod syreną i zapewnić dobre mocowanie syreny. Jeśli problem nie ustąpi, zaleca się wyłączenie wykrywania zakłóceń radiowych.

Na mojej centralce alarmu środkowa dioda LED jest włączona, a co 30 sekund miga.

Oznacza to, że nastąpiła aktywacja alarmu lub wystąpił błąd w systemie. Proszę całkowicie uzbroić system, a następnie rozbroić. Jeśli lampka błędu jest nadal włączona, przejdź do aplikacji i sprawdź, czy są jakieś usterki w którymkolwiek z urządzeń.

Can't find what you're looking for?

Submit a question to the helpdesk below, and we'll get back to you as soon as possible.

I Need More Help