sejfy certyfikowane

Instalacja i konfiguracja

Czy mogę zamontować sejf do ściany lub podłogi?

Tak. Sejfy Yale są przystosowane do montażu do podłogi i do ściany (większość modeli) za pomocą załączonych w opakowaniu śrub montażowych. UWAGA! SEJFY YALE NIE SĄ PRZYSTOSOWANE DO WMUROWANIA W ŚCIANĘ. WMUROWANIE SEJFU W ŚCIANĘ MOŻE OZNACZAĆ UTRATĘ GWARANCJI.

Jak mogę zamocować mój sejf wzmocniony do podłogi lub ściany?

Proszę postępować zgodnie z instrukcją załączoną do opakowania lub pobrać instrukcję ze strony https://mpc.assaabloy.com/yalefile//Fetchfile.aspx?id=31166&dl=1. Można również skorzystać z instrukcji filmowej (j. ang) na youtube.

Jak mogę ustanowić kod PIN do mojego sejfu wzmocnionego?

Proszę postępować zgodnie z instrukcją załączoną do opakowania lub pobrać instrukcję ze strony https://mpc.assaabloy.com/yalefile//Fetchfile.aspx?id=31166&dl=1. Można również skorzystać z instrukcji filmowej (j. ang) na youtube.

Użytkowanie

Jak mogę włączyć oświetlenie wnętrza sejfu?

Przy otwartym sejfie naciścnij i przytrzymaj klawisz kluczyk - oświetlenie wnętrza uruchomi się na 30s.Szczegóły znajdziesz w instrukcji załączonej do opakowania lub do pobrania ze strony https://mpc.assaabloy.com/yalefile//Fetchfile.aspx?id=31166&dl=1. Można również skorzystać z instrukcji filmowej (j. ang) na youtube.

Jak często nalezy wymieniać baterie w sejfie?

Baterie w sejfie nalezy wymieniać za każdym razem kiedy jest to konieczne czyli kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LO-BAE" i towarzyszący mu komunikat dźwiękowy. Ważne aby baterie były wymieniane w komplecie i wszystkie zastosowane baterie pochodziły od jednego producenta i były tego samego typu.

Rozwiązywanie problemów

Gdzie znajdę numer seryjny sejfu?

Jest to długi numer seryjny, który znajduje się pod klawiaturą lub w innym miejscu na zewnętrznej ścianie sejfu.

Sejf nie przyjmuje mojego nowego kodu. Co robić?

Upewnij się, że procedura ustanowienia kodu została zakończona komunikatem "GOOD" na wyświetlaczu. Należy pamiętać, że jeśli sejf został otwarty kluczem mechanicznym to nie będzie możliwe ustanowienie własnego kodu - w takim przypadku należy zamknąć sejf kluczem mechanicznym i otworzyć go za pomocą kodu fabrycznego (znajduje się w instrukcji obsługi). Po otwarciu sejfu kodem fabrycznym mozna rozpocząć procedurę ustanawiania własnego kodu.

Nie mogę ustawić mojego kodu, pojawia się komunikat "ERROR". Co mogę zrobić?

Aby prawidłowo ustanowić własny kod nalezy jednocześnie nacisnąć klawisz ENTER i klawisz 3. Najprościej zrobić to wciskając klawisz ENTER i przytrzymując go do czasu wcisnięcia klawisza 3. Po wyświetleniu na ekranie komunikatu "SET CODE" można wprowadzić własny kod klawiszami numerycznymi..

Zapomniałem mojego kodu PIN. Jak otworzyć sejf?

Użyj klucza mechanicznego do otwarcia sejfu. Pamięj aby po otwarciu ustanowić nowy kod PIN i go zapamiętać. UWAGA; POD ŻADNYM POZOREM NIE ZOSTAWIAJ KLUCZY MECHANICZNYCH DO SEJFU W TYM SEJFIE! Po utracie kodu PIN lub rozładowaniu się baterii otwarcie sejfu z kluczami mechanicznymi w środku będzie możliwe tylko w trybie awaryjnym co właściwie oznacza zniszczenie sejfu.

Zgubiłem klucz i zapomniałem własnego kodu. Co robić?

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego klucza mechanicznego u naszych dystrybutorów. Aby zamówić klucz należy podać do dystybutora numer seryjny sejfu, kopię dowodu zakupu oraz okazać dystrybutorowi dowód tożsamości.