sejfy standardowe

Instalacja i konfiguracja

Czy mogę zamontować sejf do ściany lub podłogi?

Tak. Sejfy Yale są przystosowane do montażu do podłogi i do ściany (większość modeli) za pomocą załączonych w opakowaniu śrub montażowych. UWAGA! SEJFY YALE NIE SĄ PRZYSTOSOWANE DO WMUROWANIA W ŚCIANĘ. WMUROWANIE SEJFU W ŚCIANĘ MOŻE OZNACZAĆ UTRATĘ GWARANCJI.

Jak mogę zamocować mój sejf wzmocniony do podłogi lub ściany?

Proszę postępować zgodnie z instrukcją załączoną do opakowania lub pobrać instrukcję ze strony yalelock.pl.

Jak ustawić kod PIN?

Otwórz drzwi sejfu. Kod może zostać ustawiony tylko wtedy gdy sejf jest otwarty: jesli to konieczne należy użyć klucz do otwarcia sejfu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER jednocześnie wciskając 3. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET CODE. Wprowadź wybrany kod (o długości 3-8 cyfr) następnie wciśnij przycisk z kluczem. Na wyświetlaczu pojawi się napis REPEAT, należy wprowadzić ten sam kod jeszcze raz i wcisnąć przycisk z kluczem.

Użytkowanie

Jak mogę wyłączyć lub włączyć dźwięk w sejfie?

Wciśnij i przytrzymaj ENTER jednocześnie wciskając 2 w celu zmiany ustawień.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis SILENT będzie to oznaczało, że dźwięk został wyłączony
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis BUZZER będzie to oznaczało, że dźwięk jest włączony.

Jak mogę ustanowić kod PIN do mojego sejfu?

Otwórz drzwi sejfu. Kod może zostać ustawiony tylko wtedy gdy sejf jest otwarty: jesli to konieczne należy użyć klucz do otwarcia sejfu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER jednocześnie wciskając 3. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET CODE. Wprowadź wybrany kod (o długości 3-8 cyfr) następnie wciśnij przycisk z kluczem. Na wyświetlaczu pojawi się napis REPEAT, należy wprowadzić ten sam kod jeszcze raz i wcisnąć przycisk z kluczem.

Czy można ukryć mój kod podczas wprowadzania?

Tak. Aby ukryć kod PIN wciśnij i przytrzymaj ENTER jednocześnie wciskając 1 w celu zmiany ustawień.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "-----" cyfry nie będą widoczne podczas wprowadzania kodu.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "CODE" cyfry będą widoczne na wyświetlaczu podczas wprowadzania kodu.

Rozwiązywanie problemów

Sejf nie przyjmuje mojego nowego kodu. Co robić?

Upewnij się, że procedura ustanowienia kodu została zakończona komunikatem "GOOD" na wyświetlaczu. Należy pamiętać, że jeśli sejf został otwarty kluczem mechanicznym to nie będzie możliwe ustanowienie własnego kodu - w takim przypadku należy zamknąć sejf kluczem mechanicznym i otworzyć go za pomocą kodu fabrycznego (znajduje się w instrukcji obsługi). Po otwarciu sejfu kodem fabrycznym mozna rozpocząć procedurę ustanawiania własnego kodu.

Nie mogę ustawić mojego kodu, pojawia się komunikat "ERROR". Co mogę zrobić?

Aby prawidłowo ustanowić własny kod nalezy jednocześnie nacisnąć klawisz ENTER i klawisz 3. Najprościej zrobić to wciskając klawisz ENTER i przytrzymując go do czasu wcisnięcia klawisza 3. Po wyświetleniu na ekranie komunikatu "SET CODE" można wprowadzić własny kod klawiszami numerycznymi..

Zgubiłem klucz i zapomniałem własnego kodu. Co robić?

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego klucza mechanicznego u naszych dystrybutorów. Aby zamówić klucz należy podać do dystybutora numer seryjny sejfu, kopię dowodu zakupu oraz okazać dystrybutorowi dowód tożsamości.

Gdzie znajdę numer seryjny sejfu?

Jest to długi numer seryjny, który znajduje się pod klawiaturą lub w innym miejscu na zewnętrznej ścianie sejfu.

Zapomniałem mojego kodu PIN. Jak otworzyć sejf?

Użyj klucza mechanicznego do otwarcia sejfu. Pamięj aby po otwarciu ustanowić nowy kod PIN i go zapamiętać. UWAGA; POD ŻADNYM POZOREM NIE ZOSTAWIAJ KLUCZY MECHANICZNYCH DO SEJFU W TYM SEJFIE! Po utracie kodu PIN lub rozładowaniu się baterii otwarcie sejfu z kluczami mechanicznymi w środku będzie możliwe tylko w trybie awaryjnym co właściwie oznacza zniszczenie sejfu.